1. 1.
    Uludağ sözlüktür. Türkiye’nin gururu. Evet.
    1 ... oytunkaran
  2. 2.
    Tabi ki uludağ sözlük.
    ... asimus