1. 1.
    Ölmek üzere olan takımın bildiğin öldüğünün farkına varan bir müminin çağrısı. Ruhta ölmüş. El fatiha.
    ... dar hejirok