1. 1.
    fazla adamlıktan dolayı ortaya çıkan durum.
    ... entente cordiale