1. 1.
  çok degisik siyasi kimliklere bürünmüs kurulustur.
  4 -1 ... ankakusu
 2. 2.
  türk siyasi hayatının sağ cenahtaki menbaı.milliyetçi muhafazakar çizgisi ile

  Başbakan Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ve Devlet Bakanı Beşir Atalay gibi sadece bu hükümetten 5 önemli ismini yetiştiren birlik, TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı da bünyesinden çıkardı.
  2 -2 ... bilgehan
 3. 3.
  MTTB 14 Aralık 1916 yılında kuruldu.

  1916'dan 1980'e kadar aradaki kapalı olduğu dönemler hariç, faaliyet gösteren MTTB'de dört devre yaşanmıştır diyebiliriz.

  1. DEVRE (1916-1920)
  MTTB'nin ilk kuruluşunu ittihat ve Terakki iktidarı gerçekleştirdi.
  1916-1920 Arasındaki bu ilk dönemde gençlik, siyasi ve çekişmelerde kullanılmıştır.

  2. DEVRE (1926-1936)
  Bu dönemde MTTB, çıkardığı dergi aracılığıyla bazı kampanyalar yürütmüştür. Birlik'in bu dönemde Turancı çizgide yer alarak Türkçülük yaptığı görülür. "Vatandaş Türkçe Konuş" kampanyası bu fikri anlayışın bariz bir ifadesidir.

  Ülke sorunlarına değinen MTTB, Hatay'ın Türkiye'ya iltihakı dolayısıyla Suriye ile Türkiye arasında oluşan gerginlikten ötürü miting yapmak istedi. Valilik izin vermedi.
  izinsiz yapılan bu miting dolayısıyla Dahiliye Vekaleti'nin yazılı emri ile MTTB kapatıldı, levhaları indirildi ve kapısına mühür vuruldu. 22 Kasım 1936

  MTTB'nin Yeniden Kurulması
  3. DEVRE (1946-1965)
  MTTB'nin bu fetret dönemi on yıl kadar sürdü. Ve 1946 yılında Edebiyat Derneği Başkanı Reha Köseoğlu, Hukuk Derneği Başkanı Tahsin Atakan, Tıp Derneği Başkanı Rehai islam tarafından, merkezi istanbul'da olmak üzere Birlik, "Türk Talebe Birliği" adıyla tekrar kuruldu. Daha sonra yapılan müracaat neticesi Bakanlar Kurulu kararıyla başına "Milli" kelimesi eklendi.

  4. DEVRE (1965-1980)
  MTTB bu dönemi de milliyetçi bir yapıda sürdürmüştür. Bu meyanda Komünizmle mücadele alanında toplantılar tertip edilmiş ve kampanyalar başlatmıştır.

  MTTB'nin gündeminden düşmeyen önemli meselelerden biride Kıbrıs konusu idi. Bunun için toplantı ve mitingler tertip edildi. Mitinglerde, "Kıbrıs'a bir bayrak lazımsa oda Türk Bayrağı!dır."

  MTTB'nin dördüncü dönemi olarak adlandırdığımız 1965-1980 arasında seçilen Genel Başkanlar ve dönemleri şöyledir:

  47.DÖNEM: (16 Mart 1965-28 Kasım 1966)
  Genel Başkan Rasim CiNiSLi'dir. Rasim Cinisli ile birlikte bir anlamda yeniden doğuş yaşanmıştır. Zira bu dönem; milli ruh ve milli şuura bağlı bir kuruluş haline gelişin başlangıcı sayılır.

  48. DÖNEM (15 Mart 1967-19 Ağustos 1969)
  Genel Başkan ismail Kahraman'dır. Bu dönemde MTTB'nin fikri çizgisi daha da netleşti. Sol öğrenci olaylarına karşı ortak bir zemin oluştu ve MTTB Milliyetçi mukaddesten görüşün buluşma ve yönetim yeri haline geldi. MTTB, 1960'lardan sonra milliyetçi çizgide olduğu gibi muhafazakar çizgide de belirgin bir tavır aldı.

  49. DÖNEM
  Genel Başkan Burhanettin Kayhan.

  50. DÖNEM
  Bu dönemde ise Genel Başkan Ömer ÖZTÜRK 'tür. Bu dönemde MTTB adeta altın çağını yaşamıştır. Bu dönemin unutulmaz eserlerinden biri halen faaliyetlerini devam ettirmekte olan, Fatih Sultan Mehmed'in hatırasına kurulan Fatih Gençlik Vakfı(FGV)'dır.

  51. DÖNEM : ( 27 Mayıs 1973- 07 Temmuz 1974 )
  Genel Başkan Raşit ÜRPER.

  52. DÖNEM : ( 07 Temmuz 1974- 03 Ağustos 1975)
  Bu dönemde Genel Başkan Abid ÖZMEN'dir. istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi talebesi idi. Bu dönemde Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümleri yine farklı üsluplarla kutlanmıştır. Bu dönemde "Sahte Kahramanlar" sloganı ile tarihteki bir çok meşhurlar incelemeye alınmış, gerçek niyetleriyle başarı ve eksiklikleriyle enine boyuna işlenmiştir. Tanzimat devri siyaset adamlarından Mustafa Reşit Paşa'dan başlamak üzere "Batılılaşma" hareketi, milleti ruh kökünden uzaklaştırma hareketi olarak ele alınmıştır. Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp gibi yazar ve edebiyatçıların sahip olduğu "Haksız Dönem"in üzerinde durulmuştur. Fikri toplantılarda ahlaki konular işlenmiş fikir akımları ve toplumun temel meseleleri ele alınmıştır.

  53. DÖNEM : ( 03 Ağustos 1975- 16 Ekim 1976 )
  Genel Başkan Rüştü ECEViT.

  54. DÖNEM: (16 Ekim 1976 - 04 Aralık 1977)
  Genel Başkan Cemalettin TAYLA.
  Genel Sekreter Cemil CAN.

  55. DÖNEM : ( 04 Aralık 1977- 28 Temmuz 1979)
  Genel Başkan Kasım YAPICI.

  56. DÖNEM: ( 28 1979- 16 Eylül 1980 )
  Genel Başkan Haşmet OĞUZALP.

  57.DÖNEM: ( 01 Eylül 1980- 12 Eylül 1980 )
  Genel Başkan Vehbi ECEViT.
  3 ... gonupba laoun
 4. 4.
  http://gercekhayat.com/bo...;yaziid=2503&sayi=377
  1 ... mykalkan
 5. 5.
  tarkan'a gerçek metamorfoz konusunda ders vermesi gereken oluşum.
  2 -1 ... onurude
 6. 6.
  ileride adını sıklıkla duyacağınız bir akademisyen olan, zülküf oruç'un yüksek lisans tez konusu olan -sonrasında bir öğrenci hareketi olarak milli türk talebe birliği adıyla kitap olmuştur- türk siyasi hayatının en etkin kuruluşlarından biridir.
  2 ... historiacalamitatum
 7. 7.
  6. filo yu protesto eden öğrencilere saldıraran öğrenci topluluğu.
  3 -1 ... mozik
 8. 8.
  (bkz: hasan celal güzel)
  (bkz: radikal)
  (bkz: bu ne yaman çelişki anne)
  1 -1 ... dekadans
 9. 9.
  türk siyasi hareketindeki en başarılı siyasi örgütlenmelerden biridir. Bunların karşısında örgütlenenler başarız olmuştur, bunlar ise süper olmuşlardır, demokrat olmuşlardır. Silince temizlenen cinsten.
  1 -1 ... ernest everhard
 10. 10.
  recep tayyip erdoğan, bülent arınç, abdullah gül gibilerin gençken yetiştikleri oluşum.
  ... arude50