1. 1.
  kurtuluş savaşının önder kadrolarından, meclisin kurucularından bir kısmıdır.
  milli mücadeleyi, kuvayı milliyeyi, kurtuluş savaşını dillerinden düşürmeyen kesimlerin bu isimlere saygı göstermesi, bu kesimlerin samimi olup olmadığını belirleyicidir.

  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası:(1924 - 25)
  Başkan Kâzım Karabekir, ikinci Başkan Dr. Abdülhak Adnan (Adıvar) ve Hüseyin Rauf (Orbay), Genel Sekreter-Ali Fuat Paşa (Cebesoy). Diğer merkez yönetim kurulu üyeleri ise Rüştü Paşa (Erzurum mebusu), ismail Canbolat (istanbul), Sabit (Erzurum), Şükrü (izmit), Muhtar (Trabzon, Halis Turgut (Sivas), Necati (Bursa), Faik (Ordu) Beylerdi.

  Bunlar tek parti (chf) karşısında ikinci bir oluşumu kurup yürütmüşler, bunun sonucunda 6 buçuk ay içinde partileri kapatılmış, yıllar içinde bu isimlerin bir kısmı idam edilmiş, bir kısmı yargılanmış, yazdıkları yakılmış, kendileri ülke yönetiminden uzaklaştırılmıştır.
  1 -1 ... sinirbaz