1. 1.
  tarihçi mete tunçayın ifade ettiği bir düşüncedir.

  --spoiler--

  NEŞE DÜZEL: Milli Mücadelede, insanları Türk milliyetçiliği adına harekete geçirmek mümkün değildi... Milli Mücadele tamamen islam dininin istismarına dayanan bir şekilde kuruldu... dediniz. Milli Mücadele dini nasıl istismar etti?

  METE TUNÇAY: Mesela... Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, memleketteki bütün islam yurttaşları tabii aza sayıyordu. Gayrımüslimler ise Cemiyete üye olamıyorlardı. Mesela... Hiçbir Osmanlı Mebusanında kürsüden Kuran okunmamıştı. Büyük Millet Meclisinde ise kürsüden Kuran okunuyor, Hacı Bayrama Cuma namazına gidiliyordu. Meclisin açılış günü bile Cumaya denk getirildi. Dolayısıyla islam, Osmanlının Meşrutiyet döneminde sahip olmadığı öneme, Milli Mücadele döneminde sahip oldu.

  Dinin kullanılması ne kadar sürüyor?

  Askerî zafere kadar sürüyor. 9 Eylül 1922de izmire girildikten sonra Atatürk Ankaraya dönüyor. KendisineHacı Bayrama gidip şükran duası edelim dendiğinde de, Benim böyle bir borcum yok diyor. Mesela... Milli Mücadele yıllarında, islam milleti anlamına gelen, biz burada sadece Türk değil, Kürdü, Arabı, Lazı, ve Çerkesiyle tam bir birliğiz denirken, Milli Mücadelenin kazanılmasından sonra bu milli birlik, Türk milli birliğine dönüştürülüyor.

  --spoiler--

  http://taraf.com.tr/makale/10298.htm
  1 -1 ... nickbulanakadarcanimcikti