1. 1.
    Maliye bakanlığına bağlı, Maliye Hazinesi adına tescilli ve/veya tescil dışı olan taşınmazlardan sorumlu olan genel müdürlük.

    Topoğrafya hocam bu kurumda genel müdürlük yapmıştır.

    http://www.milliemlak.gov.tr
    ... expert16