1. 1.
    nam-ı diğer milletvekili türkçesi. Türkiye'de sadece milletvekillerine özgü, yaydura yaydura bir aksan.
    şöyle ki, yapacıağz, ediciğeğz,diyür, söylüyüör, geldiğindieeağ, diye yayvan bir türkçe kullanılır.
    1 ... tulippaa