1. 1.
    Kimse kusura bakmasın ama aziz kardeşlerim... bir sorunsaldir.
    2 ... templier