1. 1.
    Çünkü militarizm erkek düzenidir kadına yer yoktur.
    ... vexillarius of theodopolis