1. 1.
    Normalde bin yıl önce başlamıştır.
    3 ... templier