1. 1.
    Ejnebi sarkidan mutlu olmayan tiptir.
    3 -2 ... templier
  2. 2.
    kuvvetle muhtemel mihriban isimli sevgilisi olmuştur.
    2 ... evreninenmutluazizi