1. 1.
    kimi kezban tiplerin olasi sorunsalidir.

    selam ve duvaa ile.
    2 -5 ... erector