1. 1.
    Suphesiz ki bay kemal in bilmediği bir başka gerçektir.
    1 ... templier