1. 1.
    Windows NT 3.5'e kadar, Windows 1.0 ve sonraki sürümlerinde bulunan temel bir sözcük işlemcidir.

    Ömrü boyunca minimum düzeyde güncellendi ve MacWrite'nin önceki sürümleriyle karşılaştırılabilir duruma geldi. Erken sürümlerde Write yalnızca Write (.wri) dosyaları ile çalışır, ancak Windows 3.0'dan sonra Write, erken Word (.doc) belgelerini okuma ve oluşturma becerisine kavuşmuştur. Windows 3.1 ile, Write OLE yeteneğine sahip oldu.

    Windows 95'te, Write, WordPad ile değiştirildi.
    ... dore guido orefice