1. 1.
    Politik teorinin merkezindeki sorun, benliğin kurulması değil, kurulmuş benliklerin birbiriyle ilişkilendirilmesidir.
    10 ... silent lucidity