1. 1.
    19.07.1994'tür. doğuştan fanatik mübarek
    michael frey in doğum tarihi
    2 ... ekonovich