1. 1.
  alparslan türkeş ve partinin üst düzey yöneticileri hakkında "anayasal düzenin, cumhuriyetçilik ve demokrasi prensiplerine aykırı olarak, devletin tek kişi tarafından yönetilmesi amacına yönelik değiştirilmesine zor yoluyla kalkışmak, türkiye ahalisini birbiri aleyhine silahlandırarak toplu kıyıma yönlendirmek, toplu kıyıma neden olmak, bu cürümlere katılmak, tck'nin 149. ve 146. maddelerinde yazılı cürümleri işlemek için silahlı cemiyet oluşturmak..." vb. savıyla açılan kamu davası. 6 yıl süren yargılama sonunda 5 sanık ölüm, 9 sanık ömürboyu hapis, 219 sanık çeşitli haspi cezalarına çarptırılmış; 145 sanık beraat etmiştir.

  (bkz: mhp)
  (bkz: ülkücü)
  (bkz: ülkücüler)
  (bkz: ülkücülük)
  (bkz: ülkü ocakları)
  2 -2 ... vernon sullivan