1. 1.
    Adama kazık atan, onu partiden uzaklaştıran sizsiniz. ölünce cenazesine bile gitmeyen sizlersiniz. Ama şimdi utanmadan bu adamın üzerinden prim sağlamaya çalışıyorsunuz. Atsız zaten mhp'yi sevmezdi ama bugün yaşasa ve türklüğün baş düşmanı ümmetçi arap aşıklarına kul köle olduğunuzu görse eminim sizden daha da çok nefret ederdi.

    mhp nin utanmadan atsız ı anması

    bir riyakârlık ve şerefsizliktir.
    2 ... kemalist fasizm