1. 1.
    2018 yazarken 20+18 = 38

    2+1+8= 11

    38 ile 11 i toplayın 49 yapar ve milliy...
    2 -1 ... akacakkandamardadurmaz