1. 0.
    ümmetçi değildir. kavmiyetçilik putunu ülkü edinen hiç kimse ümmetçi olamaz. müslüman bile olamaz. asr-ı saadette bu tiplere putperest deniliyordu.
    -1 ... ruh okuzu