1. 1.
    aptallıktır. Mhp'liler kim bozkurt olmak kim? Onlardan meyve kurdu olur ancak.
    5 ... has kemalist