1. 1.
    asil ruha zindelik verirmiş. cüppeli bir malın sözü.
    -1 ... erectof