1. .
  güneş de batarken sararır

  acılar kaldıysa dünden bugüne
  elbet sorulacak bir hesap vardır
  ve hüznü bir kirmen gibi eğirip
  yükleyip türküleri tuza ve yüne
  ve ilkyazı bir garibe efsane
  diye söyleyenler, yaşatanlardır

  ölüm, uysal bir mesnevi gibi
  aktı gider, döne

  ve gel zaman, git zamandır
  söz yanar, cönk üşür, yaz morarır
  saçları çil kuşu, sesi nar tane
  ve ürkek bir kilim gibi seğirip
  ve nasılsa bir gülü edip bahane
  gözleri mahzenidir, karaca olandır

  güneş de batarken sararır

  ölüm uysal bir mesnevi gibi
  aktı gider, döne döne

  hilmi yavuz
  ... mulayim