1. 1.
    Boş, gereksiz, sığ tip eylemidir. Hayatı şekilcilikten ibaret olduğu için, herkesi kendi gibi zanneder. Evet.
    1 ... sodomlu