1. 1.
    Ağzı yüzü dağıtılası adamdır. içimden küfürleri sıraladığın adamdır.
    ... atostoponos