metodolojik natüralizm başlığına bugün entry girilmemiş.