1. 1.
    Bir başka deyişle yıldızlar kayıyor ama bize kayıyor.
    ... asuregibisurat