1. 1.
    omurgalı canlılarda görülen en gelişmiş böbrek çeşididir. sürüngen, kuş ve memelilerin erginlerinde görülür.
    1 ... kbbs