1. 1.
    karbon kemik üretenden daha islevseldir.
    1 ... erectof
  2. 2.
    (bkz: cyborg)
    1 ... birseruvenindahasonunageldik