1. 1.
  olguları maddi ilişkilerinden tutup kopartan ve tarihte kişinin rolünü abartan tarih anlayışıdır. genel tarih anlayışla birebir örtüşen bir tarih felsefesidir. zira amerikan sosyolojisinin uç önrkeleriyle doldurulmuş ve maddi olgulardan koparılmış tarih anlayışıyla yetişen bireylerin metafiziğin karartıcı etkileri altında kalması muhtemeldir.

  metafizik tarih anlayışına göre tarih karmakarışık yollardan ilerleyen ve yönü-doğrultusu karışmış ya da donmuş bir şekilde tasvir edilir. olgulardan ve toplumsal ilişkilerden bağımsız tarih anlayışı ile yorumlanan olguların arkasındaki gerçeklerle değil çeşitli ulusların yapısal özellikleriyle ve kişilerin rolü ile ilgilenir. liderlerin rolü göklere çıkarılırken gerçeklerin arkasındaki giz ve üretim biçimlerinin çeşitlikleri göz önünde bulundurulmaz.

  genel tarih anlayışı olan metafizik tarih anlayışı maddeci tarih anlayışının aksini iddia eder ve tarihi buna göre yorumlar. kimi örneklerinde derinlikli bir bakış açısı sunsa da,çoğunlukla olayları genel yapısıyla yorumlaması tarih biliminin özünü parçalamaktadır.
  1 ... kisil
 2. 2.
  Tam karşısında olguları ve olayları karşılıklı sebep-sonuçlarıyla inceleyen ve birikimli bir evrimsel ilerleme ile somutlaştıran yöntemi diyalektik materyalizm olan tarihsel materyalizm durur. Eski çağlarda henüz olguların ve kavramların en basit yorumlandığı dönemlerde olayları kategorize etme ve mantığa uydurma amacıyla kullanılması gayet doğal ve faydalıydı. Ancak günümüz tarihsel birikim sürecinde olayları birbirlerinden ve çevrelerinden bağımsız olarak yorumlamak ve işi fizik ötesi şablonlara uydurmak kesinlikle bilimsellikten uzak bir anlayıştır. Burjuvazinin yediği haltları gizlemek ve kapitalist sömürü ilişkilerini korumak adına sömürdüğü emekçi ve işçi yığınlarına telkin etmeye çalıştığı bilinemezciliğin ve değiştirilemezciliğin tarih anlayışıdır. 19 yüzyıl felsefecilerinin fransız devriminden sonra değişen ve gericileşen burjuvazi sınıfı adına ürettikleri ve feodal sistemin ruhban sınıfının değerlerini yeniden canlandırmaya çalıştıkları felsefi silahtır. Felsefenin en karanlık ve en gerici düşüncelerini siyasete alet etmenin , sosyalizmin gerçeklerini tahrif etmenin günümüzdeki en etkili gerici silahıdır. Hedef alınan bir insan olarak Josef Stalin ve SSCB gösterilebilir.
  ... nekrofili