bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  1) Dibace: Ön söz mehiyetinde olan bölümdür.

  2) Besmele: Şair mesnevisine başlamadan önce besmele çeker.

  3) Tevhid: Allah'ın varlığı ve birliğini konu alan bölümdür.

  4) Münacat: Allah'a yalvarma, dua etme bölümüdür.

  5) Na't: Hz.Muhammed'e övgü bölümüdür.

  6) Mi'raciye: Hz.Muhammed'in miraca çıkışını konu alan ve anlatan bölümdür.

  7) Mucizat: Hz.Muhammed'in mucizelerini anlatan bölümdür. Mucizat-ı Nebi de denir.

  8) Medh-i Çihar-Yar: 4 halifeye övgü bölümüdür. Medh-i Çihar-Yar-ı Güzin de denir.

  9) Padişah Medhiyesi: Padişahın övüldüğü bölümdür.

  10) Hami Medhiyesi: Padişah övülmemişse bir vezir, sadrazam gibi bir büyüğün övüldüğü bölümdür.

  11) Sebeb-i Te'lif: Mesnevinin hangi sebeple yazıldığının anlatıldığı bölümdür. Sebeb-i Nazm, Sebeb-i Nazm-ı Kitab da denir.

  12) Agaz-ı Dastan: Asıl konunun anlatıldığı bölümdür. Mesnevinin en hacimli bölümüdür.

  13) Hatime: Son sözün söylendiği bölümdür. Hatime-i Kitab da denir.
  1 ... humanist