1. .
  3341. inat eder de onları hareketsiz bırakmayı dilerse kıyıya atıverir.
  3342. Kıyıdan dalgalandığı yere, kendisine çekti mi... ateş ota ne yaparsa, deniz de onlara onu yapar (hepsini siler, süpürür, yok eder).
  3343. Bu söze de son yoktur. Ey genç, sen yine Hârût Mârût hikâyesine dön.

  (Hârût, Mârût hikâyesinin sonu ve onların, dünyada Bâbil Kuyusunda cezalandırılmaları)

  3344. Bu iki melek, cihan halkının günahını, kötülüğünü görünce,
  3345. Hiddetlerinden ellerini ısırıyorlardı. Fakat gözleriyle kendi ayıplarını görmüyorlardı.
  3346. Bir çirkin, aynada kendisini görünce yüzünü çevirmiş, kızmış.
  3347. Kendisini gören kendisini beğenen; birisinde bir suç gördü mü... içinde cehennemden daha şiddetli bir ateş parlar.
  3348. O, bu kibre din gayreti adını takar; kendi kâfir nefsini görmez.
  3349. Din gayretinin başka alâmeti vardır. O ateşten bütün bir dünya yeşerir, hayat bulur.
  3350. Tanrı; Hârût'la Mârût'a "Eğer siz, nurdan yaratılmış, mâsum melekseniz aldanmış, ziyankâr suçluları görmeyin.

  devamı için:

  (bkz: mesnevi 3351-3360)

  bir önceki için: (bkz: mesnevi 3331-3340)
  ... pipishik