1. 1.
  3281. Der ki: "Halkta sevdanın aksi, birçok hayaller yaratır, onlara gösterir".
  3282. Halbuki bu fikir, onun fesat ve küfrünün aksidir. Bu inkâr hayali; ona fikrinden, inanışındaki bozukluktan gelmiştir.
  3283. Filozof; cini, şeytanı inkâr eder; fakat inkâr eder etmez bir cinin, bir şeytanın maskarası olmuştur.
  3284. Ey filozof, eğer şeytanı görmedinse kendine bak!(Başını duvara vurup çürütmüşsün, gömgök olmuş) Deli olmadan alın böyle göğerir mi?
  3285. Kimin gönlünde şüphe, vesvese varsa felsefeye inanmıştır, gizli münkirdir.
  3286. Bazen dine inanır ama bazı bazı da o filozofluk damarı yüzünü kapkara eder.
  3287. Sakının müminler; o felsefeye inanış sizde de vardır. Sizde nice sonsuz âlimler var.
  3288. Bütün bu yetmiş iki din ve şeriat sendedir. Senden zâhir olduğu gün eyvah haline!
  3289. Kimde o aykırı inanıştan bir yapracık varsa, o günün korkusundan yaprak gibi titrer.
  3290. iblis'e cin'e, kendini iyi adam gördüğünden güldün.

  devamı için:

  (bkz: mesnevi 3291-3300)

  bir önceki için: (bkz: mesnevi 3271-3280)
  ... pipishik