1. 1.
  3251. içimden bunu açmak, iyice anlatmak geliyor ama ümitsizlik verir diye korkuyorum.
  3252. Hayır, ümitsizlenme; sevin, o feryada erişen Tanrı'ya feryat et!
  3253. Ey affetmeyi seven Tanrı, bizi affet! Ey eskimiş nasır illetinin bile hekimi, bizi bağışla!
  3254. Hikmetin gönlüne aksetmesi o kötüyü yoldan çıkardı. Sen de kendini görme ki, bu görüş senden toz kaldırmasın.
  3255. Kardeş sana akıp duran hikmet "Tanrı Abdâli'ndendir, sana âriyettir.
  3256. O kendisinde bir nur bulmuştur ama o nur, padişahların eşiğinden vurmuştur.
  3257. Şükret, mağrur olma, ululanma, kulak as ve hiç kendini görme.
  3258. Yüz binlerce ah ki, bu âriyet hal, ümmetleri ümmetlikten uzaklaştırdı.
  3259. Kendisini, her konakta sofra başına varacak sanmayan kişiye kul olayım.
  3260. Adamın bir gün evine varabilmesi için bir çok konakları terk etmesi lâzımdır.

  devamı için:

  (bkz: mesnevi 3261-3270)

  bir önceki için: (bkz: mesnevi 3241-3250)
  ... pipishik