1. 1.
  3201. Varlığın aynası nedir? Yokluk. Ahmak değilsen yokluğu ihtiyar et.
  3202. Varlık, yoklukta görünebilir. Zenginler, yoksula cömertlik edebilirler.
  3203. Ekmeğin saf aynası açtır; kav da çakmak taşının aynasıdır.
  3204. Bir yerde yokluk ve noksan oldu mu... bu, bütün sanatların güzelliğine aynadır.
  3205. Elbise biçilmiş, dikilmiş olursa terzinin mahareti görünebilir mi?
  3206. Budaklar yontulmamış olmalı ki, marangoz onu yontsun, rendelesin... Ondan asl'a, yahut fer'e ait bir şey yapsın.
  3207. Usta kırıkçı nerede ayağı kırılmış varsa oraya gider.
  3208. Hasta ve arık kişi olmazsa tıp sanatının güzelliği nasıl görünür?
  3209. Ey ulu kişi! Bakırların bayalığı, aşağılığı olmasa kimya nasıl olur da zuhur eder?
  3210. Noksanlar, kemal vasfının aynasıdır. O horluk, yücelik ve ululuğa aynadır.

  devamı için:

  (bkz: mesnevi 3211-3220)

  bir önceki için: (bkz: mesnevi 3191-3200)
  ... pipishik