1. .
  3121. Ey ulular, o kurtların kemiklerini, tüylerini apaçık görün de bu halden ibret alın!
  3122. Akıllı, bu varlığı, bu kibir ve gururu terkeder; çünkü Firavun'un halini hatıra getirir.
  3123. Eğer ululanmayı bırakmaz, ibret almazsa onun azgınlığından başkaları ibret alır!

  (Nuh'un kavmini, "Benimle uğraşmayın. Çünkü ben, Tanrı'nın hicabıyım. Ey ziyankâr merdutlar, hakikatte Tanrı ile uğraşıyorsunuz" diye tehdit etmesi)

  3124. Nuh "Ey serkeşler! Ben, ben değilim. Ben, canımdan öldüm, varlığımı terk ettim. Tanrı ile diriyim.
  3125. insanlık duygularımı değiştirdiğim için Tanrı bana duyuş, anlayış, görüş oldu.
  3126. Çünkü ben, ben değilim. Bu nefes ondandır. Bu sözün karşısında söz söyleyen, inkârda bulunan kâfirdir" dedi.
  3127. Bu tilki suretinde aslan gizlidir. Bu tilkinin bulunduğu yerde yiğitlik taslamağa gelmez.
  3128. Sûretine bakıp aslan olduğuna inanmıyorsan ondan aslan kükreyişini de duymuyor musun?
  3129. Nuh'ta Tanrı'dan bir kudret yoktu da bütün dünyayı neden birbirine vurdu?
  3130. Bir vücutta yüz binlerce aslan vardı. O, ateş gibiydi, âlemse bir harman.

  devamı için:

  (bkz: mesnevi 3131-3140)

  bir önceki için: (bkz: mesnevi 3111-3120)
  ... pipishik