1. .
  1831.çünkü söz söylemen seni hapse tıktı" dedi.
  1832. bu nasihati vermek için kendisini ölü gösterdi.
  1833. yani "ey avama karşı da, havassa karşı da nağme ve terennümde bulunan! benim gibi öl ki kurtulasın.
  1834. taneyi gizle, tamamı ile tuzak ol. goncayı sakla damdaki ot ol.
  1835. kim güzelliğini mezada çıkarırsa ona yüzlerce kötü kaza yüz gösterir.
  1836. düşmanların kem gözleri, kin ve gayızları, hasetleri; kovalardan su boşalır gibi başına boşalır.
  1837. düşmanlar kıskançlılarından onu parça parça ederler; dostlar da ömrünü heva ve hevesle zayi eder, geçirirler.
  1838. bahar zamanı, ekin ekmekten gafil kişi, bu zamanın kıymetini ne bilsin!
  1839. tanrı lûtfunun himayesine sığınman gerektir. çünkü tanrı, ruhlara yüzlerce lûtuflar döktü.
  1840. tanrı'nın lûtfuna sığınman gerek ki bir penah bulasın. ama nasıl penah? su ve ateş bile senin askerin olur.

  devamı için:

  (bkz: mesnevi 1841-1850)

  bir önceki için: (bkz: mesnevi 1821-1830)
  ... pipishik