1. 1.
  1811. şarap, coşkunlukla bizim yoksulumuzdur; felek; dönüşte aklımızın fakiridir.
  1812. şarap bizden sarhoş oldu, biz ondan değil... beden bizden var oldu, biz ondan değil!
  1813. biz arı gibiyiz, bedenler mum gibi. tanrı, bedenleri bal mumu gibi göz göz ev ev yapmıştır.
  1814. bu bahis çok uzundur, tacirin hikâyesini anlat ki o iyi adamın ne hale geldiği, ne olduğu anlaşılsın.

  (tacir hikâyesine dönüş)

  1815. tacir, ateşler, dertler, feryatlar içinde, böyle yüzlerce karmakarışık sözler söylüyordu.
  1816. gâh birbirini tutmaz sözler söylüyor, gâh naz ediyor, gâh niyaz eyliyor; gâh hakikat aşkını, gâh mecaz sevdasını ifade ediyordu.
  1817. suya batan adam fazla debelenir, eline geçen ota tutunur.
  1818. o tehlike zamanında elini kim tutacak diye can korkusuyla şuraya, buraya elini sallar durur, yüzmeye çalışıp çabalar.
  1819. sevgili, bu divaneliği, bu perişanlığı sever. beyhude yere çalışıp çabalamak, uyumaktan iyidir.
  1820. padişah olan; işsiz, güçsüz değildir. hasta olmayanın feryat ve figan etmesi, şaşılacak şeydir!

  devamı için:

  (bkz: mesnevi 1821-1830)

  bir önceki için: (bkz: mesnevi 1801-1810)
  ... pipishik