bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. .
  1791. gama, neşeye merbut olan gönüle, onu görmeye lâyıktır, deme!
  1792. keder ve neşeye bağlanmış olan; bu iki ariyet vasıfla yaşar.
  1793. halbuki yemyeşil aşk bağının sonu, ucu, bucağı yoktur. orada gamdan ve neşeden başka ne meyveler var!
  1794. âşıklık bu iki halden daha yüksektir; baharsız, hazansız terütazedir.
  1795. ey güzel yüzlü! güzel yüzünün zekâtını ver; yine pare pare olan canı şerh et, onu anlat (dedim!).
  1795. fettan gözünün ucuyla ve nazla bir baktı da gönlüme yeni bir dağ vurdu.
  1796. kanımı bile dökse ona helâal ettim. helâl sözünü söyledikçe o, kaçmaktaydı.
  1797. mademki topraktakilerin feryadından kaçmaktasın. kederlilerin yüreğine niye gam saçarsın?
  1799. her sabah; doğudan parlayınca seni, doğu pınarı (güneş) gibi coşmakta, zuhur etmekte buldu.
  1800. ey şeker dudaklarına paha biçilmeyen güzel! divanene ne bahaneler buluyorsun?

  devamı için:

  (bkz: mesnevi 1801-1810)

  bir önceki için:

  (bkz: mesnevi 1781-1790)

  not:

  hazreti mevlana'nın, bu sözlüğe eklediğim mesnevi şerif'i, "darulkitap.com" sitesinden;

  "Ticari olmaması şartı ile eserlerin kopyalanması ve dağıtılması SERBESTTiR"

  yazısına binaen aktarılmakta. yazılardaki kimi yazım hataları ve eski türkçe olan ibareler ise tarafımdan düzeltilmekte ya da türkçeleştirilmekte.
  ... pipishik