1. 1.
  1781. ben canlar canından şikâyetçi değilim, hikâye etmekteyim.
  1782. gönül, "ben ondan incindim" dedikçe, gönlün bu asılsız ve ehemmiyetsiz nifakına gülmekteyim.
  1783. ey doğruların medar-ı iftiharı! doğrulukta bulun.
  1784. ey baş köşe! ben senin kapında eşiğim. mâna âleminde baş köşe nerede, eşik nerede? sevgilimizin bulunduğu yerde biz ve ben nerede?
  1785. ey canı biz ve ben kaydından kurtulan! ey erkekte kadında söze ve vasfa sığmaz ruh!
  1786. erkek, kadın kaydı kalkıp bir olunca o bir, sensin. birler de aradan kalkınca kalan yalnız sensin.
  1787. kendi kendinle huzur tavlasını oynamak için bu "ben" ve "biz"i vücuda getirdin.
  1788. bu suretle "ben" ve "sen"ler, umumiyetle bir can haline gelirler, sonunda da sevgiliye mustağrak olurlar.
  1789. (ben, biz, ben ve bizim, varlıkların varlığı ve yokluğu, hulâsa) söylediklerimin hepsi vardır, vâkıdir. ey kün emri, ey gel denmekten ve söz söylemekten münezzeh tanrı, sen gel!
  1790. ten gözü, seni görebilir mi; senin gamlanman, neşelenip gülmen hayale gelir mi?

  devamı için:

  (bkz: mesnevi 1791-1800)

  bir önceki için: (bkz: mesnevi 1771-1780)
  ... pipishik