1. .
  1771. tanrı'nın gayreti buğdaya benzer, harmandaki saman da insanların kıskançlığıdır.
  1772. kıskançlıkların aslını haktan bilin. halkın kıskançlıkları, şüphe yok ki tanrı kıskançlığının fer'idir.
  1773. bunu anlatmayı bırakayım da o, on gönüllü hercai sevgilinin cefasından şikâyet edeyim.
  1774. feryadedeyim, çünkü feryat ve figanlar hoşuna gidiyor. iki âlemden de ona ancak feryat ve figan lâzım.
  1775. onun macerasından acı acı nasıl feryad etmiyeyim ki sarhoşlarının halkasına dahil değilim.
  1776. onun gözünden ayrı, güne gün katan yüzünün vuslatından mahrum bir haldeyken nasıl gece gibi kapkara olmam?
  1777. onun hoş olmayan şeyi de benim canıma hoş geliyor. o gönül inciten sevgilime canım feda olsun!
  1778. naziri olmayan tek padişahımın hoşnut olması için ben, hastalığıma da âşığım, derdime de.
  1779. iki deniz gibi olan gözlerimin incilerle dolması için gam toprağını gözüme sürme gibi çekmekteyim.
  1780. halkın onun için döktüğü gözyaşları incidir; halk gözyaşı sanır.

  devamı için:

  (bkz: mesnevi 1781-1790)

  bir önceki için: (bkz: mesnevi 1761-1770)
  ... pipishik