bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. .
  1761. isterim ki bu suretle tatlılığımız, yüzümüzün ekşiliğiyle iki cihandan da gizli kalsın;
  1762. bu söz, her kulağa girmesin. onun için yüz ledün sırrından ancak birini söylemekteyim.

  (hakîm-i senâî'nin "seni yoldan alıkoyan şey; ister küfür sözü olsun, ister iman... seni dosttan uzak düşüren nakış; ister çirkin olsun, ister güzel... ikisi de birdir" sözü ve peygamber sallâllahu aleyhi vessellem'in "sa'd, çok kıskançtır, ben sa'd'dan daha kıskancım, tanrı ise benden de kıskançtır. kıskançlığından dolayı görünür, görünmez bütün kötülükleri haram etmiştir" hadîsi)

  1763. hak kıskançlıkta bütün âlemlerden ileri gittiği içindir ki bütün âlem kıskanç oldu.
  1764. o, can gibidir, cihan beden gibi. beden; iyiyi, kötüyü, canın tesiriyle kabul eder.
  1765. kimin namazında mihrap ve kıblesi ayn (tanrı'nın zatı, cemali) olursa onun tekrar iman tarafına gitmesini ayıp ve kusur bil.
  1766. padişaha esvapçıbaşı olan kişinin, padişah hesabına ticarete girişmesi ziyankârlıktan ibarettir.
  1767. padişahla birlikte oturan kimsenin padişah kapısında oturması yazıktır, aldanmaktır.
  1768. bir kimseye padişaha elini öpmek fırsatı düşer de o, ayağını öperse bu, suçtur.
  1769. her ne kadar ayağa baş koymak da bir yakınlıktır, fakat el öpme yakınlığına nispetle hatadır, düşkünlüktür.
  1770. padişah, birisi yüzünü gördükten sonra başkasına meylederse kıskanır.

  devamı için:

  (bkz: mesnevi 1771-1780)

  bir önceki için: (bkz: mesnevi 1751-1760)
  ... pipishik
kapat