1. .
  1711. bu eyvah demeler, bu acınmalar onu görmek, peşin ve elde olan kendi varlığından kesilmek hayaliyledir.
  1712. (bu kuşun ölümüne sebep) tanrı'nın gayreti (kıskanması) idi. hak'kın hükmüne çare bulunmaz. nerede bir gönül ki tanrı'nın hükmünden yüz parça olmamış olsun!
  1713. gayret (kıskançlık) de her şeyden gayrı olan; vasfı söze ve sese sığmayan tanrı gayretidir (kendisinden başka her şeyi kıskanır).
  1714. ah keşke gözyaşım deniz olsaydı da o güzel dilberimin yoluna saçaydım!
  1715. benim dudum, benim anlayışlı kuşum; düşüncelerimin, sırlarımın tercümanı!
  1716. rızkını vereyim, vermeyeyim... benim enisimdi. ilk söylenen sözlerden onu hatırlarım benimle ezelî bir âşinadır.
  1717. o öyle bir duduydu ki sesi, vahiden gelirdi; varlığı varlık meydana gelmeden önceydi.
  1718. o dudu, senin içinde gizlidir. sen, şunda bunda onun aksini görmüşsün.
  1719. o, kuş senin neş'eni alır, fakat yine sen ondan neş'elenirsin. onun yaptığı zulmü, adalet gibi kabul edersin.
  1720. ey ten uğruna canını yakıp duran! canını yaktın, tenini aydınlattın.

  devamı için:

  (bkz: mesnevi 1721-1730)

  bir önceki için: (bkz: mesnevi 1701-1710)
  ... pipishik