1. 1.
    gelişmemeye mahkum pislik halktır.
    ... erectof