1. 1.
    Mescid-i B'iri Ravhâ, Ravhâ kasabasında bir kuyu yanında, islam Peygamberi Muhammed ve Ashabın Bedir'e giderken duraklayıp namaz kıldıkları mekânda inşa edilen mescit. Medine'den 80 kilometre uzaklıktadır.

    Etrafı duvarla çevrili, üstü açıki bir giriş kapısı ve mihrabı bulunan mescid harap bir vaziyettedir. Mimari açıdan Osmanlı dönemi izlerini taşımaktadır.
    ... turkmen balasi