1. 1.
    yanıt olarak "türbanınız da okuryazarsa, onunla da sohbet edebilirim" denebilir.
    ... monk of monkmountain