1. 1.
    Birisini engelledikten sonra başa gelen durum.
    4 -1 ... peynirlipogaca
  2. 2.
    Yüzünüz yoksa ikiyüzünüz olsun.
    2 ... idrak yollari enfeksiyonu