1. 1.
    Birisini engelledikten sonra başa gelen durum.
    4 -1 ... peynirlipogaca