1. 1.
    işten atılması gereken memurdur. Devlet dairesi senin babanın tekkesi değil. 8 den 5 dk önce geleceksin. 5 i 5 geçe de çıkacaksın.
    ... aydinoglu ventage