1. 1.
  2.viyana kusatmasında sorumlu oldugu kopruyu parayla haclılara satan turk demeye utandıgım komutan.daha sonra yakalanıp sultanahmet meydanında asılmıstır.
  6 -10 ... hasnicktir
 2. 2.
  hareminde 2000 civarı avrat oldugu söylenmektedir.
  3 -2 ... hasnicktir
 3. 3.
  kendisi ünlü köprülü ailesine mensuptur. 4. mehmetin emri ile avusturya'ya sefer açmıştır. asıl amaç komran ve yanıkkaleyi almakken topladığı orduya güvenerek viyanayı kuşatmıştır(1683). kuşatma 2 ay devam etmiş, fakat kale alınamaış bu süre içerisinde polonya ,avusturya ve papalık devletleri büyük bir ordu kurup viyanayı kurtarmaya gelmiştir. bu sırada viyana kuşatmasına karşı çıkan kırım hanı yolları açık bırakması sonucunda viyana önlerindeki almandağı civarında yapılan savaşta mağlup edilmiş ve padişah tarafından idam ettrilmiştir.
  ... zero95
 4. 4.
  merzifoni kara mustafa paşa da denir kendisine. devşirmedir, köprülüler tarafından yetiştirilmiş son derece yetenekli ve dirayetli bir devlet adamıdır. hatta o dönemde devletin başında bulunan tek yetenekli komutandır, bunu anlamak için 16 yıl süren savaşların kendisi öldükten sonraki kısmına bakmak yeterlidir. kendisi ruslarla savaşmış ve büyümekte olan rus tehdidini varsayarak stratejiler geliştirmiştir.

  avcı mehmet i ikna etmek için viyana üzerine yürüme isteğini kendisinden gizlemiştir. kişisel egosu sebebiyle kırım hanı ve bir takım paşalarla viyana üzerine yürünmesi esnasında tartışmışsa da viyana yı kuşatarak avrupa ya korku sarmıştır. en büyük hataları kuşatmaya büyük toplar götürmemek ve kuşatma öncesi daha önce osmanlı nın sürekli yaptığı gibi avrupa yı siyasi nüfuzunu kullanarak karıştırmamasıdır. avrupa bu sefer bir ittifak kurmuş ve kendisini yenilgiye uğratmıştır. ayrıca ordusuna da çok güvenmiş, bir bakıma gençliğinin ve tecrübesizliğinin kurbanı olmuştur.

  viyana önlerinde ordusu bozulunca elde kılıç düşmana saldırmışsa da silahdarı ve birkaç vezir tarafından durdurulmuş, budin üzerinden belgrat a doğru çekilmiştir. geri çekilirken tavsiyeler üzerine padişah a değerli hediyeler yollamış ve bozgunu unutturmaya çalışmıştır. buna rağmen kendisini çekemeyen çıkarcı kimselerin de baskılarıyla kukla padişah avcu mehmed kendisinin katlini buyurmuştur.

  sadece bir çarpışma kaybetmiş ve bunun yüzünden öldürülmüştür. kendisini yenen jan sobieski kahraman ilan edilmiş, osmanlı ise kendisinden başka savaşı idare edebilecek kabiliyette bir devlet adamının eksikliği sebebiyle perişan olacağı bir savaşa girmiştir.
  2 -1 ... disco inferno
 5. 5.
  On yedinci yüzyıl Osmanlı sadrâzamlarındandır, 1634'te Merzifon yakınlarındaki Marince köyünde doğmuştur, Sultan Dördüncü Murâd Hanın Bağdat'ı fethinde (1639) şehid olan süvâri subaylarından Oruç Beyin oğludur. Dört yaşında yetim kalan Kara Mustafa, babasının dostu olan Köprülü Mehmed Paşa'nın himâyesinde ve kendisiyle yaşıt Fâzıl Ahmed (Paşa) ile berâber büyümüştür iyi bir tahsîl görüp, kıymetli bir asker olarak yetişmiştir. Köprülü Mehmed Paşa'ya damat olmuştur...
  1 -1 ... jeliböhn
 6. 6.
  Türbesi (daha dogrusu sadece kellesi) Edirne'dedir..
  ... goksunv
 7. 7.
  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 1634 yılında Merzifon'un Marınca köyünde doğdu. Babası'nın yakın arkadaşı Köprülü Mehmed Paşa tarafından korunup yetiştirildi. Medrese eğitimi gördü. Klasik bir kültürle beslenerek, üstün zekası ve yetenekleri sayesinde hızla yükseldi. Köprülü Mehmed Paşa'ya damat oldu. Uzun seferler için istanbul'dan uzaklaşan Fazıl Ahmed Paşa'ya yıllarca sadaret kaymakamı olarak vekalet etti. 1676 yılında Fazıl Ahmed Paşa'nın ölümü üzerine, 41 yaşında iken sadrazamlığa getirildi. En büyük hayali Kanuni devrinin güç ve itibarını Osmanlı Devleti'ne yeniden kazandırmak olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, hayatını bu amaca adadı. Osmanlı-Rus Savaşı'nda padişahla birlikte sefere katıldı. Zamansız giriştiği ve sorumluluğunu tek başına yüklendiği ikinci Viyana Kuşatması büyük bir bozgunla sonuçlandı. Bu bozgundan sonra idam edilen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın başı istanbul'a getirildi. Gövdesi ise Belgrad'da gömüldü. istanbul içinde ve dışında yaptırdığı birçok hayır eseri vardır. Kendisinden sonra da ailesinden bir çok devlet adamı çıktı.

  Kaynak : http://www.osmanli700.gen.tr
  2 -1 ... faati
 8. 8.
  kaderin cilvesi olarak başı kesilen sadrazam. ayrıntılar için, http://www.aksam.com.tr/a...6/yazidizi/yazidizi1.html
  ... serander
 9. 9.
  avrupa birliği ile alakası olduğunu düşündüğüm tek osmanlı devlet adamı. http://www.aksam.com.tr/yazar.asp?a=7772,10,109
  1 ... serander
 10. 10.
  Atatürk'e göre Kara Mustafa Paşa
  Yıl 1933, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Konservatuvarını gezmektedir. Bir sınıfa girer, ders tarihtir, konu da Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın 2. Viyana Kuşatmasında aldığı yenilgidir. Öğretmen Merzifonlu ile ilgili olumsuz sözler kullanmaktadır. Paşanın bozguna uğradığından ve Osmanlıların bundan sonra gerilemeye, toprak yitirmeye başladığından söz etmektedir. Mustafa Kemal, öğretmenin bu sözlerine sinirlenerek: ;- Öğretmen Bey, Öğretmen Bey! 173.000 kişilik bir orduyu istanbul;dan alıp Avrupa;nın göbeği olan Viyana önlerine götürmek her komutanın yapabileceği bir iş değildir. Bu büyük tarih olayını, o büyük adam gerçekleştirmiştir. Viyana yı birde dünyaca ünlü Padişah, Kanuni Sultan Süleyman kuşatabilmiştir. Merzifonlu onun derecesinde büyük bir adamdır. Siz nasıl olurda böyle bir başkomutanı kötülersiniz? Gençler! Merzifonlu değerli bir komutandır. Bunu böyle biliniz. Bu şekilde yenilenler, yenik sayılmazlar ' demiştir.

  merzifon ilçesi onun zamanında büyük bir osmanlı vileyeti iken günümüzde sıradan bir ilçe haline gelmiştir. ancak ilçede hala tek lider konumda olup hemen hemen tüm tarihi eser, okul, cami, çeşme, hanlar onun adını taşımaktadır.
  9 -1 ... serander